Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο στοχεύει στην παρουσίαση του παραμυθιού ως διδακτικού εργαλείου στη σύγχρονη πολυπολιτισμική σχολική τάξη, με σκοπό την προσπέλαση των βασικότερων προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω της ανομοιομορφίας του μαθητικού δυναμικού.
Το παραμύθι είναι ένα προσφιλές, οικονομικό και εύκολα προσβάσιμο διδακτικό μέσο άμβλυνσης των γλωσσικών και κοινωνικών ανισοτήτων που προκύπτουν στη σύγχρονη πολυπολιτισμική τάξη, οι οποίες οπωσδήποτε αποτελούν τροχοπέδη στη διδασκαλία και προκαλούν στον εκπαιδευτικό αμηχανία. Στις σελίδες που θα ακολουθήσουν το παραμύθι προσεγγίζεται ιστορικά ως προς τον ρόλο του στην κοινωνία, ως μέσο ψυχαγωγίας και διαπαιδαγώγησης, αλλά αναλύεται και ως διαχρονικό και οικονομικό διδακτικό εργαλείο, ανυπέρβλητης πολιτισμικής αξίας.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά