Περιγραφή

Κι ενώ τα άλλα πάθη, ακόµη κι όταν βρίσκονται στην ακµή τους, κάπως υποχωρούν και επιτρέπουν στη λογική που έρχεται απ’ έξω να βοηθήσει την ψυχή, αντιθέτως ο θυµός, όπως λέει ο Μελάνθιος, «κάνει φοβερά πράγµατα όταν κατακλύσει το µυαλό» κι αφού εξορίσει και αποκλείσει τελείως τη λογική, όπως ακριβώς αυτοί που βάζουν φωτιά και καίγονται µαζί µε τα σπίτια τους, γεµίζει τα πάντα µέσα µας µε καπνό, ταραχή και θόρυβο, µε αποτέλεσµα η ψυχή ούτε να βλέπει ούτε να ακούει αυτά που ωφελούν.

Σχόλια


Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα