Περιγραφή

Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα "φιλοσοφικά" ποιήματα του Καβάφη, η "Μελαγχολία Ιάσωνος Κλεάνδρου Ποιητού εν Κομμαγηνή, 595 μ.Χ." είναι ανοιχτή σε περισσότερες από μία ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Το ποιητικό υποκείμενο βιώνει τον φρικτό πόνο της αλλοίωσης της μορφής και του σώματος λόγω του αδυσώπητου γήρατος. Ποιός, όμως,είναι ο Ιάσων Κλεάνδρου; Ο ίδιος ο Καβάφης ή μήπως όχι;

Σχόλια


Δείτε κι αυτά