Περιγραφή

Το βιβλίο διερευνά τον Εμφύλιο Πόλεμο στη Θεσσαλία με επίκεντρο την Ι Μεραρχία του ΔΣΕ. Βασικοί στόχοι του είναι η κατανόηση των συνθηκών που οδήγησαν στον Εμφύλιο σε τοπικό επίπεδο και η σκιαγράφηση της σύνθεσης, της δράσης και του αξιόμαχου μιας μεγάλης μονάδας του ΔΣΕ.
Αρχικά, περιγράφεται η πορεία προς την ένοπλη σύγκρουση και η καταστολή της Αριστεράς. Στη συνέχεια, καταγράφεται η προσπάθεια δημιουργίας τακτικού στρατού και παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις της διετίας 1948-49. Ακόμα, αναλύονται επιμέρους θέματα, όπως είναι ο εξοπλισμός και ο εφοδιασμός της Ι Μεραρχίας, η στρατολογία, οι λιποταξίες και το Υγειονομικό. Τέλος, εξετάζεται η στάση του πληθυσμού της Θεσσαλίας απέναντι στον ΔΣΕ και καταγράφονται οι ανθρώπινες απώλειες με βάση ποσοτικά στοιχεία.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά