Περιγραφή

Το παρόν έργο αναφέρεται στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου και κοινωνικού κεφαλαίου της ψηφιακής νεολαίας της Ευρώπης. Για τη μελέτη του συγκεκριμένου ερευνητικού αντικειμένου αξιοποιείται η μέθοδος της διερεύνησης. Κατά τη διαδικασία διερεύνησης των κειμένων δίνεται έμφαση στη χρήση του λογισμικού RQDA, το οποίο συνιστά πακέτο της γλώσσας προγραμματισμού “R”.

Σχόλια