Περιγραφή

Το Διαδίκτυο, εδώ και καιρό πλέον, συνιστά μια δεδομένη πραγματικότητα και ένα εργαλείο πραγματικά επαναστατικής μορφής, δεδομένου ότι έχει προσδώσει ένα τεράστιο φάσμα δυνατοτήτων σε ποικίλους τομείς της γνώσης και του πολιτισμού. Είναι σαφές, πως ένας από τους χώρους εκείνους όπου το Διαδίκτυο προσφέρει νέες δυνατότητες, όπως η ποικιλία και πληθώρα πληροφοριών και γνώσεων, είναι αυτός της Εκπαίδευσης. Το βιβλίο αυτό εστιάζει στο ζήτημα της εμφάνισης και εφαρμογής μιας σειράς νέων μοντέλων στο συγκεκριμένο πεδίο, σε αυτό της Εκπαίδευσης, δηλαδή, καθώς κι εδώ το Διαδίκτυο πλέον παίζει σημαντικό ρόλο.

Σχόλια