Περιγραφή

Όταν αποβλέπουν στις τιµές και στον πλούτο και στην εξουσία, όλοι θεωρούν τους µονάρχες ίσους µε τους θεούς. Όταν όµως θυµηθούν τους φόβους και τους κινδύνους και, καθώς εξετάσουν διεξοδικά, δουν όσους εξοντώθηκαν για πράγµατα που δεν θα έπρεπε, όσους αναγκαστικά έβλαψαν ακόµη και τους πιο κοντινούς συγγενείς τους, όσους πάλι έχουν πάθει και τα δύο αυτά, θεωρούν ότι συµφέρει περισσότερο να ζουν µε οποιονδήποτε τρόπο παρά µε τέτοιες συµφορές και να βασιλεύουν σε όλη την Ασία.

Σχόλια


Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα