Περιγραφή

Στη μελέτη εξετάζεται η σύσταση και η λειτουργία του Εκτάκτου Στρατοδικείου Δράμας που λειτούργησε κατά την περίοδο 1946-1952 και καταγράφονται οι εκτελεσθέντες λόγω των αποφάσεών του. Από δημοσιεύματα του αστικού Τύπου της Δράμας, της Καβάλας και της Θεσσαλονίκης αντλούνται πληροφορίες για τις κατηγορίες, τις πολύκροτες δίκες και τις εκτελέσεις, Δραμινών και μη, πολιτών και ανταρτών-ανταρτισσών του ΔΣΕ. Παράλληλα, αναφέρονται και Δραμινοί που εκτελέστηκαν λόγω αποφάσεων άλλων Στρατοδικείων καθώς επίσης και δίκες και καταδίκες δημοσιογράφων του ΕΑΜικού Τύπου.

Σχόλια