Περιγραφή

Η κατάλληλη εκπαίδευση και ένταξη όλων των μαθητών στην κοινωνία αποτελεί μια αναγκαιότητα. Η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών ευνοεί σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Σχόλια