Όροι και προϋποθέσεις “affiliate”


 

 Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα συνεργασίας “affiliate”

 

Επεξηγηματικά:
Bookstars: η εταιρία που παρέχει την υπηρεσία.
Χρήστης: O χρήστης της υπηρεσίας

-Με το πρόγραμμα αυτό, ο χρήστης θα μπορεί να τοποθετεί συνδέσμους (links) στο site του ή στα social media που διαθέτει προκειμένου να κερδίζει χρήματα όταν ο επισκέπτης πατήσει στο link, κατευθυνθεί στο site μας και κάνει αγορά.

-Το  Bookstars δεν είναι υπεύθυνο για περιστασιακά downtime του site. Σε περίπτωση τεχνικών δυσλειτουργιών θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποκατασταθούν γρήγορα

-Το Bookstars είναι μεταπωλητής προϊόντων/βιβλίων και δεν φέρει ευθύνη για τη λειτουργία τους ή την κατάστασή τους

-Το Bookstars ελέγχει και αποδέχεται ή όχι τον χρήστη της υπηρεσίας βάσει διαφόρων κριτηρίων που δεν υποχρεούται να εξηγήσει στον χρήστη. Με τη μη αποδοχή δεν θα υπάρχει κάποια ενημέρωση.

-To Bookstars αν δεν έχει το προϊόν που προτείνει ο χρήστης μπορεί είτε να το συμπεριλάβει στο eshop του είτε να το απορρίψει.

-Η υπηρεσία αυτή δεν παρέχεται στους συγγραφείς του Bookstars.

-Πληρωμές γίνονται κάθε εξάμηνο (Ιούλιο και Δεκέμβριο) και όταν το ποσό ξεπερνάει τα €20,00. Αν το ποσό δεν καλύπτεται έως τη μέρα πληρωμής μεταφέρεται για το επόμενο χρονικό σημείο πληρωμής.

-Η λήξη της συνεργασίας μπορεί να γίνει με αποστολή email (το ίδιο της εγγραφής του χρήστη). Με τη λήξη της συνεργασίας το πιθανό ποσό που οφείλει το Bookstars πρός τον χρήστη παρακρατείται από το Bookstars