Έντυπο βιβλίο
Πλανο έκδοσης
Δημοφιλές
Πλάνο Gold
Αγορά τεμαχίων 0 0
Aπόκτηση ISBN
Διακίνηση μέσω site
Διακίνηση μέσω βιβλιοπωλείων
Προμήθεια (Συγγραφικά δικαιώματα) 20% 20%
Ενημέρωση βιβλιοπωλείων Μέσω της βιβλιογραφικής βάσης biblionet.gr (Biblionet.gr, newsletters)
Δωρεάν τεμάχια ‾‾ 5
Επιμέλεια/Σελιδοποίηση/Εξώφυλλο Προαιρετικά
Marketing Προαιρετικά Προαιρετικά
Extras ‾‾ Aποστολή αντιτύπων σε χονδρεμπόρους. Δυνατότητα αποστολής βιβλίων για παρουσιάσει
Αρχικό κόστος 120 € Θα δοθεί προσφορά μετά το ανέβασμα του βιβλίου
Επιπλέον προαιρετικές υπηρεσίες

Δημιουργία εξωφύλλου: €120

Σελιδοποίηση €1,00/σελίδα τελική. Eλάχιστο €150 (χωρίς διαγράμματα/πίνακες)

Επιμέλεια Φιλολόγου €2,00/σελίδα τελική

Marketing €350Ε-book
Έκδοση ebook
Προμήθεια (Συγγραφικά δικαιώματα) 60%
Διακίνηση μέσω bookstars.gr
Ebook σε μορφή pdf ή epub
Αρχικό κόστος €120 για pdf €240 για epub
Επιπλέον προαιρετικές υπηρεσίες

Δημιουργία εξωφύλλου: €120

Επιμέλεια Φιλολόγου €2,00/σελίδα

Marketing €350

*Η τιμή δεν ισχύει αν το βιβλίο περιλαμβάνει εικόνες ή πίνακες

*Τα αρχεία pdf ανεβαίνουν με τη δική σας μορφορποίηση. Τα epub στήνονται από εμάς.