Έντυπο βιβλίο
Πλάνο A
Πλάνο B
Δημοφιλές
Πλάνο Gold
Αγορά τεμαχίων Ελάχιστη αγορά 10 τεμαχίων 0 0
Aπόκτηση ISBN ‾‾
Διακίνηση μέσω site
Διακίνηση μέσω βιβλιοπωλείων ‾‾
Προμήθεια (Συγγραφικά δικαιώματα) 20% 20% 20%
Ενημέρωση βιβλιοπωλείων ‾‾ Μέσω της βιβλιογραφικής βάσης biblionet.gr (Biblionet.gr, newsletters)
Δωρεάν τεμάχια ‾‾ ‾‾ 5
Επιμέλεια/Σελιδοποίηση/Εξώφυλλο Προαιρετικά Προαιρετικά
Marketing ‾‾ Προαιρετικά
Extras ‾‾ ‾‾ Aποστολή αντιτύπων σε χονδρεμπόρους. Δυνατότητα αποστολής βιβλίων για παρουσιάσει
Αρχικό κόστος Δωρεάν 120 € Θα δοθεί προσφορά μετά το ανέβασμα του βιβλίου
Επιπλέον προαιρετικές υπηρεσίες

Δημιουργία εξωφύλλου: €120

Σελιδοποίηση €1,00/σελίδα τελική. Eλάχιστο €150 (χωρίς διαγράμματα/πίνακες)

Επιμέλεια Φιλολόγου €2,00/σελίδα τελική

Marketing €350Ε-book
Πλάνο A
Δημοφιλές
Πλάνο B
Προμήθεια (Συγγραφικά δικαιώματα) 50% 60%
Διακίνηση μέσω bookstars.gr
Διακίνηση μέσω bookstars.gr και ibooks ‾‾
Αρχικό κόστος 180 € 180 €
Επιπλέον προαιρετικές υπηρεσίες

Δημιουργία εξωφύλλου: €120

Επιμέλεια Φιλολόγου €2,00/σελίδα

Marketing €350

*Η τιμή δεν ισχύει αν το βιβλίο περιλαμβάνει εικόνες ή πίνακες