Περιγραφή

Λευκή εσωτερικά
Συνοδεύεται από χρυσό φάκελο

Σχόλια