Περιγραφή

Προσοχή: Για να γίνει αυτογραφικό πρέπει το δεύτερο χαρτί να είναι CF

Σχόλια