Παιδιού Έρωτες κι άλλα τέτοια

Συγγραφέας
Φιλήντας Μένος
Εκδόσεις
Bookstars-Γιωγγαράς

Και τότε σφαλούσε τα μάτια του και παραδινότανε σε φαντασίες, πως είτανε τάχα οι δυο τους με την Πολυξένη σε κήπους λουλουδένιους, και τον έπαιρνε κείνη στην αγκαλιά της και τονε κουβαλούσε μέσα-μέσα από τα λουλούδια, και τον έσφιγγε –κι άνοιγε μι...