Θάνατος και Βίος - Νεκρικοί διάλογοι, Κατάπλους ή Τύραννος

Συγγραφέας
Λουκιανός
Εκδόσεις
Bookstars-Γιωγγαράς

Ο τύραννος νιώθει ευτυχισµένος, αναλογιζόµενος τη ζωή του, καθώς τον έτρεµαν οι πάντες και ήταν επιφανής, και άφησε πίσω του πολύ χρυσάφι και ασήµι και ενδύµατα και άλογα και δείπνα και ωραία παιδιά και όµορφες γυναίκες. Είναι λογικό να στεναχωριέ...

Άδης και Ζωή - Χάρων ή Επισκοπούντες, Μένιππος ή Νεκυομαντεία

Συγγραφέας
Λουκιανός
Εκδόσεις
Bookstars-Γιωγγαράς

Θέλω να σου πω, Ερµή, τι µου θύµισαν οι άνθρωποι και όλη τους η ζωή. Είδες ποτέ σου φουσκάλες στο νερό, που δηµιουργούνται από κάποιο ορµητικό ρυάκι; Εννοώ τις φυσαλίδες που σχηµατίζουν τον αφρό. Κάποιες από αυτές είναι µικρές και σκάνε µεµιάς, άλ...