Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - 20 Επαναληπτικά Διαγωνίσματα εφ όλης της ύλης

Συγγραφέας
Λαμπράκης Μανώλης
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

Το Βοήθημα περιλαμβάνει 20 πρωτότυπα επαναληπτικά διαγωνίσματα εφ’ όλης της ύλης στο μάθημα "Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον", για την τελική επανάληψη του μαθητή πριν τις πανελλήνιες εξετάσεις.