Στρατηγική Ανάλυση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γερμανία / Βέλτιστες πρακτικές, επιχειρηματικότητα, καινοτομία και αριστεία

Συγγραφέας
Καλάκου Παναγιώτα Ν.
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

Οι σύγχρονες παγκόσμιες κοινωνίες, για να ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες κοινωνικές προκλήσεις, οφείλουν να αποτελούν ανταγωνιστικά και βιώσιμα παραγωγικά πρότυπα. Η εκπαίδευση, όντας θεμελιώδης κοινωνικός πυλώνας, αποτελεί καθοριστικό παρ...