Νησιώτικες Ιστορίες 2

Συγγραφέας
Εφταλιώτης Αργύρης
Εκδόσεις
Bookstars-Γιωγγαράς

Σαν άραξε η βάρκα του εκεί κάτω, βγαίνει όξω και τραβάει ίσια κατά τ’ αμπέλι του Γληγόρη του Φυσέκη, πηδάει από τον τοίχο, γεμίζει την ποδιά του σταφύλια, και γυρίζει πίσω, σα να μην είταν εκείνος. Βγαίνοντας, τον τσακώνει ο νοικοκύρης. Αυτός είτα...

Νησιώτικες Ιστορίες 1

Συγγραφέας
Εφταλιώτης Αργύρης
Εκδόσεις
Bookstars-Γιωγγαράς

Ο Παππά Σωφρόνιος είταν αγράμματος, παράξενος, σκαρτάδος, τέσσερα δεν τον έμελε για τον κόσμο. Μια τό ’ριχτε στο γλέντι με κοσμικούς, μια γινότανε κι από τον Αη Αντώνη πιο άγιος. Σαν τον έπιαναν οι παραξενιές του, περίπαιζε τον καθέναν, και κανένα...