Νησιώτικες Ιστορίες 3

Συγγραφέας
Εφταλιώτης Αργύρης
Εκδόσεις
Bookstars-Γιωγγαράς

Εκείνη την ώρα τριγύριζε ο Δράκος κοντά μας, και με χαρά άγρια και δαιμονική γάντζωνε, όλο γάντζωνε κ’ έπαιρνε μέσα στην καταχνιά πολλούς επιβάτες από μέσ’ από τη φουρτουνιασμένη τη λίμνη. Και κει που παρακαλούσε την Παναγιά η καλή μου, πέφτει ο γ...

Η Μαζώχτρα

Συγγραφέας
Εφταλιώτης Αργύρης
Εκδόσεις
Bookstars-Γιωγγαράς

Της ήρθε όρεξη να πλαγιάση απάνω σε μερικά κιτρινόφυλλα που θάρρειες πρόλαβαν και πέσανε, να της δώσουνε στρώμα πιο ταιριαστό. Τα πιώτερα φύλλα γλυκόπαιζαν ακόμα τόνα με τάλλο απάνω στους κλώνους. Πλάγιασε η Ασήμω ανάστηθα και ξέννοιαστα, και κοίτ...

Νησιώτικες Ιστορίες 1

Συγγραφέας
Εφταλιώτης Αργύρης
Εκδόσεις
Bookstars-Γιωγγαράς

Ο Παππά Σωφρόνιος είταν αγράμματος, παράξενος, σκαρτάδος, τέσσερα δεν τον έμελε για τον κόσμο. Μια τό ’ριχτε στο γλέντι με κοσμικούς, μια γινότανε κι από τον Αη Αντώνη πιο άγιος. Σαν τον έπιαναν οι παραξενιές του, περίπαιζε τον καθέναν, και κανένα...

Νησιώτικες Ιστορίες 2

Συγγραφέας
Εφταλιώτης Αργύρης
Εκδόσεις
Bookstars-Γιωγγαράς

Σαν άραξε η βάρκα του εκεί κάτω, βγαίνει όξω και τραβάει ίσια κατά τ’ αμπέλι του Γληγόρη του Φυσέκη, πηδάει από τον τοίχο, γεμίζει την ποδιά του σταφύλια, και γυρίζει πίσω, σα να μην είταν εκείνος. Βγαίνοντας, τον τσακώνει ο νοικοκύρης. Αυτός είτα...