Βασικές Αρχές: Κύριαι Δόξαι - Επιστολή προς Μενοικέα - Επίκουρου Προσφώνησις

Συγγραφέας
Επίκουρος
Εκδόσεις
Bookstars-Γιωγγαράς

«Να συνηθίζεις να θεωρείς ότι ο θάνατος δεν είναι τίποτα για μας, γιατί κάθε καλό και κακό βρίσκεται στην αίσθηση, και ο θάνατος είναι η στέρηση της αίσθησης. Επομένως, η αντίληψη πως ο θάνατος δεν είναι τίποτα για μας, κάνει τη θνητότητά μας απολ...