Το Μοιρολόι της Όμορφης

Συγγραφέας
Δροσίνης Γεώργιος
Εκδόσεις
Bookstars-Γιωγγαράς

«Εάν κάποτε πρέπει όλα αυτά που έχω γράψει να χαθούν, ας σωθεί μόνο Το Μοιρολόι» είπε ο Δροσίνης αναφερόμενος στην παρούσα ποιητική σύνθεση. 219 ιαμβικούς δεκαπεντασύλλαβους στίχους αφιερωμένους στην Μορφούλα, την Ευμορφία Κόλλια, τον νεανικό του ...

Το Βοτάνι της Αγάπης

Συγγραφέας
Δροσίνης Γεώργιος
Εκδόσεις
Bookstars-Γιωγγαράς

[…]— Άι, φέρ’ το ντέφι, αρή Διαβολόσπιθα, είπε προς την κόρην, επιμένων ν’ αποκαλή αυτήν εν τη μέθη του δια του παρωνυμίου τούτου. Η κόρη δεν αντέστη? αι δύο βίαιαι δόσεις του οίνου είχον αρκούντως συνταράξη το λογικόν αυτής. Κρατούσα το ντέφι α...