Βασικές γνώσεις - Τυπολόγιο Μαθηματικών

Συγγραφέας
Αποστόλου Γεώργιος
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

Περιέχει όλα όσα χρειάζεται ένας μαθητής του Λυκείου από τα μαθηματικά των προηγούμενων τάξεων. Χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια, Άλγεβρα, Εξισώσεις, Ανισώσεις, Γεωμετρία.