Βιβλία του Συγγραφέα

Εφαρμοσμένο Παράλογο
Εφαρμοσμένο Παράλογο

Μία ανακατεμένη ιστορία που άλλοτε γράφει ο Meletis άλλοτε πάλι ο Αλέξανδρος ο φανταστικός ήρωας του βιβλίου, με λόγια γοργά, βιαστικά συμπυκνωμένα. Μία επίθεση εικονική σ' έναν έρωτα φανταστικό. Θα επικρατήσει η φαντασία ή η λογική; To εφαρμο...

Συγγραφέας : Alevizopoulos Meletis