Βιβλία του Συγγραφέα

Ταξίδι στ' ονειρόφως / Το εγχειρίδιον του φωτός
Ταξίδι στ' ονειρόφως / Το εγχειρίδιον του φωτός

Πάς άνθρωπος υποχρεούται να καταβάλη το αντίτιμον της χθονίας σκιάς του καλύπτοντάς την με φώς

Συγγραφέας : Χριστοφοράτος Διονύσιος