Βιβλία του Συγγραφέα

Στου Ερωτα τη Ρέμβη
Στου Ερωτα τη Ρέμβη

Κάθε σώμα, το μισό μιας ψυχής που ακουμπά το βλέμμα του Θεού

Συγγραφέας : Υφαντής Χρήστος