Βιογραφικό σημείωμα

Βιογραφικό Όνομα : Βασίλης Επώνυμο: Τσούνης Διεύθυνση κατοικίας: Γρηγορίου Λαμπράκη 2 – 30132 Αγρίνιο Είναι Φυσικός και υπηρέτησε ως καθηγητής σε σχολεία της περιοχής Αγρινίου , ως Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαιδευτικών Δ.Ε Αιτωλ/νίας και για μια 15ετία ως Διευθυντής του 2ου Λυκείου Αγρινίου. Μετείχε σε περισσότερα από 400 σεμινάρια, ημερίδες, επιμορφωτικά προγράμματα και συνέδρια με εκπαιδευτικά θέματα σε εσωτερικό και εξωτερικό με εισηγήσεις σε πολλά από αυτά. Δίδαξε ως επιμορφωτής στα ΠΕΚ για πέντε περιόδους. Είναι ο διαχειριστής της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας www.btsounis.gr και ασχολείται με την συγγραφή, τη δημιουργία εκπαιδευτικών πακέτων και είναι σε συνεργασία με πολλούς εκπαιδευτικούς φορείς για παροχή εκπαιδευτικού υλικού. Έχει το παρακάτω συγγραφικό έργο: 1) Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκδόσεις Γρηγόρη. 2) Φυσική Α΄ Λυκείου 1ο τεύχος. Εκδόσεις Γρηγόρη. 3) Φυσική Α΄ Λυκείου 2ο τεύχος. Εκδόσεις Γρηγόρη. 4) Η πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο νομό Αιτωλ/νίας. Έκδοση ΤΕΔΚ νομού Αιτωλ/νίας. 5) Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου 1ο Τεύχος. Εκδόσεις ΕΟΣΚ 6) Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου 2ο Τεύχος. Εκδόσεις ΕΟΣΚ 7) Θέματα Φυσικής Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου. Εκδόσεις ΕΟΣΚ 8) Σύνθετα Θέματα Φυσικής Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου. Εκδόσεις ΕΟΣΚ

Βιβλία του Συγγραφέα

Φυσική Β' Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού
Φυσική Β' Λυκείου Θετικού Προσανατολισμού

Για απαιτητικούς καθηγητές και φιλόδοξους μαθητές, με όσα χρειάζεται ο μαθητής και όχι όσα απαιτεί το αναλυτικό πρόγραμμα.

Συγγραφέας : Τσούνης Βασίλης