Βιβλία του Συγγραφέα

Ρομποτικά Μαθηματικά
Ρομποτικά Μαθηματικά

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι αντιπροσωπευτική εκδοχή διεπιστημονικής προσέγγισης της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών, ή όπως σήμερα αποκαλούμε "STEM" σαν ακρωνύμιο των όρων science, technology, engineering, and math...

Συγγραφέας : Τσοβόλας Σπύρος