Βιβλία του Συγγραφέα

Oracy & Literacy in TYLE (Teaching Young Learners)
Oracy & Literacy in TYLE (Teaching Young Learners)

The book deals with the teaching of the English language to young learners. In Part A Metaxeni Symeonidou is concerned about interest, motivation, storytelling, contextualised instruction, lesson planning. In Part B Nikos Papadopoulos discusses pa...

Συγγραφέας : Συμεωνίδου Μετ. Παπαδόπουλος Ν