Βιβλία του Συγγραφέα

Ο Αντρας που Αγάπησα
Ο Αντρας που Αγάπησα

Επιτέλους ήρθε στην ζωή της ο αληθινός έρωτας. Εκείνος που απλά αγαπάει την ψυχή της. Τα λάθη της όμως την προφταίνουν και την πονούν, το έγκλημα τιμωρείται με έγκλημα και οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος της. Η καρδιά της κυριεύεται και παγ...

Συγγραφέας : Συκούδη Κωνσταντίνα