Βιβλία του Συγγραφέα

Στατιστικά Υποδείγματα - Με τη Χρησιμοποίηση Παραδειγμάτων μέσω του Στατιστικού Προγράμματος SPSS (Περιλαμβάνει CD)
Στατιστικά Υποδείγματα - Με τη Χρησιμοποίηση Παραδειγμάτων μέσω του Στατιστικού Προγράμματος SPSS (Περιλαμβάνει CD)

Το έργο απευθύνεται στους ερευνητές των φυσικών, των πολιτικών, των οικονομικών και των κοινωνικών επιστημών, των επιστημών υγείας, της παιδαγωγικής επιστήμης και της επιστήμης φυσικής αγωγής, καθώς επίσης και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλων σχ...

Συγγραφέας : Σιάρδος Γιώργος