Βιβλία του Συγγραφέα

Οι Επιλογές των Εκπαιδευομένων στα Προγρ. Δια Βίου
Οι Επιλογές των Εκπαιδευομένων στα Προγρ. Δια Βίου

Οι επιλογές των εκπαιδευομένων στα προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης υπό την οπτική του φύλου. Η περίπτωση του ΚΕΕ της Αθήνας Παρουσιάζονται θεωρητικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν για την ανάλυση και την ερμηνεία την εκπαίδευσης ενηλίκων κ...

Συγγραφέας : Ρίζου Κονιτοπούλου Βάνα