Βιβλία του Συγγραφέα

Απόψεις των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Θέματα περί των Χαρισματικών Παιδιών
Απόψεις των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Θέματα περί των Χαρισματικών Παιδιών

Η διεκπεραίωση της ερευνητικής αυτής εργασίας υπαγορεύτηκε από το όραμα της διαμόρφωσης ενός εκπαιδευτικού μοντέλου το οποίο μακροπρόθεσμα να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των επιμέρους μαθητικών ομάδων του ελληνικού σχολείο...

Συγγραφέας : Ρίζος Σπυρίδων