Βιβλία του Συγγραφέα

Προσδιορισμός και Διαχείριση των Δημόσιων Συμβάσεων
Προσδιορισμός και Διαχείριση των Δημόσιων Συμβάσεων

Οι ρυθμιστικές διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων αποσκοπούν στην καθιέρωση συγκεκριμένων αποδοτικών προτύπων που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη εκτέλεση προμηθευτικών συμβάσεων μεταξύ φορέων του δημοσίου και εταιρειών από κάθε χώρα της Ένωσης...

Συγγραφέας : Παπαδερός Εμμανουήλ