Βιβλία του Συγγραφέα

Πυρκαγιές Οδικών Σηράγγων - Διαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων - Πυροσβεστικό Εγχειρίδιο
Πυρκαγιές Οδικών Σηράγγων - Διαχείριση και αντιμετώπιση συμβάντων - Πυροσβεστικό Εγχειρίδιο

Οι σήραγγες αποτελούν σημαντικά στοιχεία των σύγχρονων οδικών δικτύων. Ο μεγάλος αριθμός τους, το μεγάλο συχνά μήκος τους αλλά και ο σημαντικός αριθμός οχημάτων που καθημερινά τις χρησιμοποιούν συνεπάγεται ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις ως προς τη...

Συγγραφέας : Παναγιωτάκης Αντ.- Νίκας Κων/ν