Βιβλία του Συγγραφέα

Ιστορίες από το Κακοσούλι
Ιστορίες από το Κακοσούλι

Κακοσούλι ή Κυριώτισσα, είναι η παλιά Χριστιανική συνοικία της Βέροιας. Ο συγγραφέας αφηγείται τα παιδικά του χρόνια, τα παθήματα τα δικά του και των γειτόνων εκείνης της εποχής

Συγγραφέας : Μαρολαχάκης Ανδρέας