Βιβλία του Συγγραφέα

Εσωτερικά Τοπία (χρονολόγιο αισθημάτων) 1977-2013
Εσωτερικά Τοπία (χρονολόγιο αισθημάτων) 1977-2013

Η ΠΟΙΗΣΗ σαν τη ζωή - ένα μυστήριο για να το ζήσουμε κι όχι για να το λύσουμε -Δεκέμβριος 2003

Συγγραφέας : Μάρακα Καίτη