Βιβλία του Συγγραφέα

Φιλοκτήτης Σοφοκλή
Φιλοκτήτης Σοφοκλή

"Κανένα δε χάνετ’ αισχρό, μα τα φροντίζουν καλά οι θεοί. Χαίρονται να ξαναφέρνουν απ’ τον Άδη τα πονηρά και τα δόλια, ενώ πάντα γκρεμίζουν τα χρηστά 450 και τα δίκια. Πώς πρέπει αυτά να τα κρίνω, πώς πρέπει να τους δίνω επαίνους, όταν τα θεί...

Συγγραφέας : Λάππας Ανδρέας