Βιογραφικό σημείωμα

Ο Χρήστος Λάλος γεννήθηκε στην Αθήνα. Τελείωσε Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία, κάτοχος 2 Μεταπτυχιακών στην Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων και στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων, καθώς και απόφοιτος του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ. Από το 2005 έως και σήμερα, εργάστηκε σε διάφορες εταιρίες και δημόσιους φορείς.

Βιβλία του Συγγραφέα

Το Παρόν και το Μέλλον της Εκπαίδευσης στο Πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας
Το Παρόν και το Μέλλον της Εκπαίδευσης στο Πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Σήμερα, η στρατηγική χρήση τεχνoλoγικών μεθόδων – η λεγόμενη Κoινωνία της Πληρoφoρίας – φαίνεται να ανoίγει τo δρόμo στην αλματώδη παραγωγή και αξιoπoίηση της γνώσης. Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει ως στόχo να δείξει τo παρόν και τo μέλλoν της εκπαίδ...

Συγγραφέας : Λάλος Χρήστος

Επιτυχία ή Αποτυχία Εργων Πληροφοριακών Συστημάτων
Επιτυχία ή Αποτυχία Εργων Πληροφοριακών Συστημάτων

Η παρούσα εργασία μελετά τους λόγους επιτυχίας και αποτυχίας των έργων πληροφοριακών συστημάτων. Οι παράγοντες αποτελούν πάντοτε μία ουσιαστική και σημαντική πτυχή για τη δομή, την εύρωστη λειτουργία και την ανοδική πορεία των παραγόμενων υπηρεσιώ...

Συγγραφέας : Λάλος Χρήστος