Βιβλία του Συγγραφέα

Η Αρχιτεκτονική ως Πράξη
Η Αρχιτεκτονική ως Πράξη

Το βιβλίο παρουσιάζει την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής μέσα από μια πραξεολογική θεώρηση. Αποκαλύπτει τους γνώμονες μέσω των οποίων επετεύχθη η οργάνωση και η πραγματοποίηση του αρχιτεκτονικού έργου σε όλες τις φάσεις της ιστορικής εξέλιξης της αρχι...

Συγγραφέας : Κουζέλης Αθανάσιος

Βιομηχανική Μορφοδοσία - Design.  H πράξη απόδοσης μορφής στα βιομηχανικά προϊόντα
Βιομηχανική Μορφοδοσία - Design. H πράξη απόδοσης μορφής στα βιομηχανικά προϊόντα

Το βιβλίο παρουσιάζει τη γνωσιοθεωρία και μεθοδολογία του βιομηχανικού σχεδιασμού (design) αντικειμένων. Αποτελεί ένα ωφέλιμο εργαλείο ανάπτυξης της καλλιτεχνικής και επιστημονικής δημιουργικότητας για κάθε ενδιαφερόμενο μορφοδότη (designer) μέσα ...

Συγγραφέας : Κουζέλης Αθανάσιος