Βιβλία του Συγγραφέα

Υδατοκαλλιέργειες και περιβάλλον
Υδατοκαλλιέργειες και περιβάλλον

Σε αυτό το βιβλίο, οι αναγνώστες θα μπορέσουν να βρουν, μεταξύ άλλων, χρήσιμες πληροφορίες και στοιχεία, που θα τους οδηγήσουν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον. Επίσης, περιλαμβάνει πλούσιο φωτογρα...

Συγγραφέας : Κολοκυθάκος Θωμάς