Βιογραφικό σημείωμα

Εργάστηκα ως σύμβουλος ανάπτυξης δικτύου προώθησης χρηματοοικονομικών προϊόντων σε πανευρωπαϊκό όμιλο από το 2004 έως 2010. Εργάστηκα επίσης ως Καθηγητής στο ΙΕΚ του ΟΑΕΔ Καβάλας επί πενταετία με αντικείμενο διδασκαλίας το μάρκετινγκ, την οργάνωση καταστήματος και την τεχνική επικοινωνίας. Υπηρέτησα σε διάφορες μάχιμες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και ως Διοικητής διαφόρων Υπηρεσιών όπου μεταξύ άλλων ήμουν υπεύθυνος και για την διεύθυνση, καθοδήγηση, αξιολόγηση, και επαγγελματική επιμόρφωση του προσωπικού. Είμαι κάτοχος πτυχίου από το Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας στην “Διοίκηση παραγωγικών μονάδων" όπως και μεταπτυχιακού τίτλου από τον Τομέα Διεθνών Οικονομικών Σπουδών, του Νομικού Τμήματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, στο γνωστικό αντικείμενο: «Διαπραγμάτευση και επικοινωνία στον χώρο των επιχειρήσεων». Σήμερα διατηρώ γραφείο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης, εκπαίδευσης και υποστήριξης προσωπικού και είμαι ο Διευθυντής ανάπτυξης και εκπαίδευσης προσωπικού στην Clarus Esco Α.Ε.

Βιβλία του Συγγραφέα

Διαπραγμάτευση και Επικοινωνία
Διαπραγμάτευση και Επικοινωνία

Ζώντας σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν μας χαρίζεται, η γνώση των στοιχείων της διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας είναι ζωτικότερη από ποτέ. Όταν στην γνώση αυτή προστεθεί και "ανάγνωση" των κρυφών μηνυμάτων της μη λεκτικής επικοινωνίας, τότε όπως ...

Συγγραφέας : Καραγιαννίδης Νικόλαος