Βιβλία του Συγγραφέα

Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή
Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή

Η κατάλληλη εκπαίδευση και ένταξη όλων των μαθητών στην κοινωνία αποτελεί μια αναγκαιότητα. Η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών ευνοεί σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς στην αξιοποίηση τω...

Συγγραφέας : Καγκελάρης Δημήτριος

Το Αποτελεσματικό Σχολείο. Οργάνωση, Διαχείριση και Διδασκαλία
Το Αποτελεσματικό Σχολείο. Οργάνωση, Διαχείριση και Διδασκαλία

Η ανάγκη για αποτελεσματικά σχολεία εμφανίζεται όλο και πιο επιτακτική στη σύγχρονη κοινωνία της ποικιλομορφίας και της τεχνολογίας. Οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη της εκπαίδευσης πρέπει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις νέες προκλήσεις. Το βι...

Συγγραφέας : Καγκελάρης Δημήτριος

Ο Εκφοβισμός στο Σχολείο
Ο Εκφοβισμός στο Σχολείο

Η σχολική βία και ο εκφοβισμός εμφανίζονται όλο και περισσότερο στα σχολεία απειλώντας να πάρουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς πρέπει να είναι έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουν. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να βοηθήσει...

Συγγραφέας : Καγκελάρης Δημήτριος