Βιβλία του Συγγραφέα

Θέματα Διαγωνισμών Πτυχίου Εκτελωνιστών
Θέματα Διαγωνισμών Πτυχίου Εκτελωνιστών

Έτους 2013 Πειραιά Έτους 2014 Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Καβάλας Έτους 2015 Πειραιά, Ρόδου Έτους 2016-2017-2018 Πειραιά

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Εισαγωγή στην Τελωνειακή Νομοθεσία της ΕΕ
Εισαγωγή στην Τελωνειακή Νομοθεσία της ΕΕ

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας 2013 Βασικός & Εφαρμοστικός - Καν (ΕΟΚ) 2913/92 και  3454/93
Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας 2013 Βασικός & Εφαρμοστικός - Καν (ΕΟΚ) 2913/92 και 3454/93

Ο Kοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας συγκεντρώνει τους κανόνες, τα καθεστώτα και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στα εμπορεύματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) και τρίτων χωρών. Ο κώδικας καθορίζει σε ...

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Διατακτική Πρακτορείου Μεταφοράς
Διατακτική Πρακτορείου Μεταφοράς

Η διατακτική του πρακτορείου μεταφορών αποτελεί το έγγραφο που δίνει τη δυνατότητα στον παραλήπτη ενός φορτίου να βρίσκει και να παραλαμβάνει απρόσκοπτα το φορτίο του στις τελωνειακά υποκείμενες ή ελεύθερες αποθήκες. Αναγράφει το πλοίο που πραγμ...

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Η Επιλεγμένη Υλη Εξετάσεων Πτυχ Εκτελωνιστών 2008
Η Επιλεγμένη Υλη Εξετάσεων Πτυχ Εκτελωνιστών 2008

Βρείτε την ύλη που επιλέχτηκε για τις εξετάσεις πτυχίου εκτελωνιστών του 2008

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Δασμολογητέα Αξία Προϊόντων (Μελέτη)
Δασμολογητέα Αξία Προϊόντων (Μελέτη)

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Ο Ελληνας Εκτελωνιστής
Ο Ελληνας Εκτελωνιστής

Ερευνήστε το ευρετήριο, παρακολουθείστε τον βοηθό και τον εκτελωνιστή - διασαφιστή από το έτος 1909 μέχρι την ουρανοκατέβατη εφαρμογή του στο Ενιαίο Διοικητικό Έντυπο (ΕΔΕ- Διασάφηση). Ο εκτελωνιστής πλην λίγα χρόνια άρχισε να γράφεται σαν διασαφι...

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Πρακτικές Μεταφοράς Φορτίων
Πρακτικές Μεταφοράς Φορτίων

Το παρόν βιβλίο παρέχει στοιχειώδεις γνώσεις των υπηρεσιών μεταφοράς και απευθύνονται σε αυτούς που επιθυμούν να γνωρίσουν όλο το κύκλωμα της μεταφοράς και τις πηγές της.

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Συμφωνητικά Πρακτόρευσης - Agency Agreements
Συμφωνητικά Πρακτόρευσης - Agency Agreements

Ποιος μας παρακίνησε να σχεδιάσουμε και να παρουσιάσουμε στο χώρο, αυτά τα κείμενα των συμφωνητικών πρακτόρευσης; Μια σειρά από λόγους που έχουν αφετηρία: Την ανυπαρξία τέτοιων κειμένων στην ελληνική βιβλιογραφία. Την ορατή δυνατότητα της Ελλάδ...

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Εκτελωνιστών Πακέτο (Μεγάλο) Υλη Πτυχίου
Εκτελωνιστών Πακέτο (Μεγάλο) Υλη Πτυχίου

Περιλαμβάνει τα βιβλία: - Οργάνωση Θέσεων Τελωνείων (αρμοδιότητες και καθήκοντα των Υπαλλήλων στα Τελωνεία) -Δέσμη Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα 1ος τόμος Καν. (ΕΕ) 952/2013 Ενωσιακός σελ. 185 2ος τόμος Καν. (ΕΕ) 2446/2015 Κατ΄ εξουσιοδότησ...

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Δηλωτικό Φορτίων Πρακτορείου
Δηλωτικό Φορτίων Πρακτορείου

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Μεταφορά Φορτίων TIR
Μεταφορά Φορτίων TIR

Η μεταφορά με κάλυψη TIR αποτελεί έναν πολύ συνηθισμένο τρόπο μετακίνησης φορτίων οδικώς από χώρα σε χώρα, με στόχο να μην τηρηθούν οι εθνικές τελωνειακές διατυπώσεις των εμπορευμάτων και των οχημάτων στις ενδιάμεσες χώρες που διασχίζουν. Αποτελε...

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Τιμολόγια Εξωτερικού
Τιμολόγια Εξωτερικού

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Αερομεταφορά Φορτίων
Αερομεταφορά Φορτίων

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Διατροπικές Εμπορευματικές Μεταφορές
Διατροπικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Συνοδευτικό Δελτίο ΑΤΑ
Συνοδευτικό Δελτίο ΑΤΑ

Το Δελτίο ΑΤΑ αποτελεί μια καινοτομία στην μεταφορά αντικειμένων που έχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά: -τον μικρό όγκο και την μεγάλη αξία των -την πολλαπλή και εύκολη τελωνειακή διέλευσή των και -την δυνατότητα των να μεταφέρονται με οιανδήποτ...

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Περί Διαμεταφορέων και Αποθηκευτών
Περί Διαμεταφορέων και Αποθηκευτών

Σχέδιο πρόσβασης στο επάγγελμα Διεθνείς Μεταφορές, Γραφεία Διεθνούς Μεταφοράς, Logistics

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Εκτελωνιστών Πακέτο (Μικρό) Υλη Πτυχίου
Εκτελωνιστών Πακέτο (Μικρό) Υλη Πτυχίου

Περιλαμβάνει τα βιβλία: -Νόμος 718/77 ενημερωμένος σήμερα (Εκτελωνιστές-Τελωνειακοί Αντιπρόσωποι -Καθεστώτα Διαδικασίες στο Ελληνικό Τελωνείο ICISnet (πρώην Εισαγωγή στην Τελωνειακή Νομοθεσία ΕΕ ) - Εκτελωνιστικά, Ν.718/77/, Δασμολογικά T...

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Φορτωτική CMR
Φορτωτική CMR

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Αγγλοελληνικό Λεξικό Μεταφοράς Τελωνείου Ναυτιλίας Logistics
Αγγλοελληνικό Λεξικό Μεταφοράς Τελωνείου Ναυτιλίας Logistics

Ένα πραγματικό εργαλείο στα χέρια αυτού που ασχολείται με όλο το σύστημα της μεταφοράς, ναυτιλίας και logistics, καθώς και για τον έμπορο που θέλει να ξέρει τι σημαίνει ο κάθε εμπορικός όρος που αναγράφεται σε τιμολόγια, φορτωτικές και άλλα εμπορι...

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Κανόνες Χάγης, Χάγης-Βίσμπυ, Αμβούργου
Κανόνες Χάγης, Χάγης-Βίσμπυ, Αμβούργου

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος

Περί Ναυτικών Πρακτόρων
Περί Ναυτικών Πρακτόρων

Στη σειρά "Επαγγελματικοί Κώδικες" δίδουμε σήμερα το νομικό πλαίσιο των ναυτικών πρακτόρων. Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη στην αγορά, οι ναυτικοί πράκτορες μπορούν να χωρισθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) στους ναυτιλιακούς πράκτορες που πρ...

Συγγραφέας : Γιωγγαράς Γιώργος