Βιβλία του Συγγραφέα

Οι Εποχές του Ερωτα
Οι Εποχές του Ερωτα

Τι είναι ο Έρωτας; Μη Αρχαίος θεός; Πόθος σαρκός; Αγάπη αβρή; Γενεσιουργός; Ατέλειωτος ή Περατός; Ξέρει κανείς; Τον έπαθες και διέρχεσαι τις φάσεις του -τις Εποχές- μάλλον μοιραία, όσο ζήσεις…

Συγγραφέας : Βελησσαρίου Χρύσα