Βιβλία του Συγγραφέα

Σκουριασμένες Λέξεις
Σκουριασμένες Λέξεις

Όπως είπε κάποιος, "τα δέντρα που δεν έχουν ρίζες γίνονται κούτσουρα για το τζάκι…"

Συγγραφέας : Βασσάλας Βασίλης