Η Διαπαιδαγώγηση των Παιδιών κατά τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη

Συγγραφέας
Αρβανίτης Γεώργιος Α.
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

Ο γέροντας Παΐσιος ως σύγχρονος άγιος, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες και τις συνήθειες της εποχής μας και αναντίρρητα έχει αφήσει σημαντική παρακαταθήκη για κάθε σύγχρονο άνθρωπο μέσω του έργου του αναφορικά με τα παιδαγωγικά θέματα. Προσδίδει στην παιδαγωγική σύγχρονο και ανθρωπιστικό χαρακτήρα, ξεπερνώντας τις παραδοσιακές αντιλήψεις, και εστιάζοντας στην έννοια της αγάπης που εξαγιάζει τον άνθρωπο.

(Πως) να Κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, Κείμενα δογματικής ανθρωπολογίας

Συγγραφέας
Κυριακίδης Λάζαρος
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

«Πώς όμως θα τον επικαλεστούν αν δεν τον πιστέψουν; Και πώς θα τον πιστέψουν αν δεν έχουν ακούσει γι’ αυτόν; Και πώς πάλι θ’ ακούσουν γι’ αυτόν αν κάποιος δεν τους τον κηρύξει; Και πώς θα κηρύξουν αν δεν αποσταλούν; Καθώς είναι γραμμένο: «Πόσο ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά!» (Ρωμ. κεφ. Ι΄). Είναι επείγον να κηρύξουμε το ευαγγέλιο. Ποιο είναι όμως το ευαγγέλιο; Μήπως είναι κάποιο βιβλίο (η Καινή Διαθήκη) ή κάποια (τέσσερα) από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης; Και πώς θα το κηρύξουμε με τρόπο που να ταιριάζει στην Ελλάδα του 21ου αιώνα όταν στην χώρα μας το ευαγγέλιο κηρύττεται μόνον σε κάποιους (και από κάποιους) προτεσταντικούς θύλακες;