Προβλέψεις Χρονοσειρών και Προσομοίωση σε Ψηφιακούς & Αναλογικούς Υπολογιστές

Συγγραφέας
Τσαρούχης Νικός Γ.
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

Οδηγείτε ένα αυτοκίνητο. Κοιτάζετε το μετρητή βενζίνης και παράλληλα αποφασίζετε να προσπεράσετε ένα πρατήριο καυσίμων. Σε αυτήν την απόφαση έχετε σταθμίσει την εκτίμησή σας για το πότε θα βρείτε έναν άλλο σταθμό και την εκτίμησή σας για το ποσοστό κατανάλωσης βενζίνης και αποφασίσατε ότι η τρέχουσα προσφορά σας είναι μεγαλύτερη από την κατανάλωση μέχρι την επόμενη ευκαιρία αναπλήρωσης. Μπορείτε να κάνετε αυτούς τους υπολογισμούς αρκετά υποκειμενικά και να αντέξετε οικονομικά να μεταφέρετε ένα τέταρτο ρεζερβουάρ βενζίνης που δεν χρησιμοποιείται ποτέ, απλά για να είστε σίγουροι ότι ακόμη και αν κάνετε ένα λογικό σφάλμα δεν θα μπείτε σε μπελάδες. Ένας επιχειρηματίας μπορεί να χρειαστεί να λάβει παρόμοιες αποφάσεις για κάθε ένα από τα χιλιάδες αντικείμενα που διατηρεί σε απόθεμα. Υπάρχουν αμέτρητες άλλες καταστάσεις όπου κάποιος πρέπει κάπως να εκτιμήσει τι θα συμβεί στο μέλλον, ως βάση για τη λήψη μιας απόφασης ή για ανάληψη δράσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εκτίμηση επιτυγχάνεται ...

Προγραμματισμός Αποφάσεων & Μαθηματικός Προγραμματισμός

Συγγραφέας
Τσαρούχης Νικός Γ.
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

Ο Προγραμματισμός Αποφάσεων είναι ένα αναπόσπαστο και ίσως το ποιό ανεπτυγμένο τμήμα του γενικού πεδίου της έρευνας των επιχειρήσεων ή των διοικητικών επιστημών. Καλύπτει ειδικά θέματα, όπως ο γραμμικός προγραμματισμός, ο προγραμματισμός ακεραίων αριθμών, ο μη γραμμικός προγραμματισμός, ο δυναμικός προγραμματισμός, καθώς και προσδιοριστικά προβλήματα, πιθανολογικά (ή ριψοκίνδυνα) προβλήματα. Η Επιχειρησιακή Έρευνα (Operations Research} και ο Προγραμματισμός Αποφάσεων είναι εναλλάξιμες έννοιες. Η Επιχειρησιακή Ανάλυση ή αργότερα, Επιχειρησιακή Έρευνα αναγνωρίστηκε και άρχισε να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου όποτε και δημιουργήθηκαν διάφορες ομάδες που αποτελούνταν από άτομα με Μαθηματικό, Στατιστικό, και Επιστημονικό υπόβαθρο. Ορισμένες από τις επιχειρησιακές έρευνες πού διεξήγαγαν ήταν: (α) ο προσδιορισμός του βέλτιστου μεγέθους συνοδείας, όπου τα εμπειρικά δεδομένα πρότειναν ότι το μεγαλύτερο μέγεθος της συνοδείας αντιστοιχούσε αναλογικά σε μικρότ...

Ρομποτικά Μαθηματικά

Συγγραφέας
Τσοβόλας Σπύρος
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι αντιπροσωπευτική εκδοχή διεπιστημονικής προσέγγισης της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών, ή όπως σήμερα αποκαλούμε "STEM" σαν ακρωνύμιο των όρων science, technology, engineering, and mathematics. Εδώ δίνεται περισσότερη έμφαση στην υποστήριξη των Μαθηματικών που χρειάζονται οι μαθητές μικρών ηλικιών.