Η Γεωγραφία των Χρονικών

Συγγραφέας
Φωτάκης Κωνσταντίνος Τ.
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

Τα Χρονικά του Τάκιτου αποτελούν την κυριότερη ίσως πηγή μας για τη ρωμαϊκή ιστορία του πρώτου ημίσεως του Α΄ μ.Χ. αιώνα. Περιγράφουν την ιστορία των άμεσων διαδόχων του Αυγούστου, της Ιουλιο-Κλαυδιανής δυναστείας. Όπως είναι φυσικό, στο έργο υπάρχει πληθώρα γεωγραφικών αναφορών, τοποθεσιών, πόλεων ή εθνών, τόσο εντός της απέραντης ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όσο και εκτός των ορίων της, οι οποίες αντιστοιχούν σε σχεδόν όλο το γνωστό κόσμο της εποχής. Το παρόν βιβλίο, αυστηρά εξειδικευμένο και απευθυνόμενο κατά πρώτο λόγο στους ερευνητές του έργου του Τάκιτου, συνδέει με τη μορφή λεξικού αυτές τις γεωγραφικές αναφορές (εκτός της πόλης της Ρώμης) με την αφήγηση των Χρονικών. Σε κάθε γεωγραφική αναφορά περιέχονται κάποιες στοιχειώδεις πληροφορίες και περιγράφονται οι σπουδαιότερες μνείες των γραπτών του Τάκιτου για αυτήν (τις περισσότερες φορές μάλιστα όλες). Επιπλέον ο αναγνώστης μπορεί να βρει στο Ευρετήριο στο τέλος του βιβλίου κατάλογο με τις πλήρεις γεωγραφικές αναφορές των Χρονικών...

Σύντομο Γλωσσάριο Ρωμαϊκών Όρων (του Α΄μ.Χ. αι.)

Συγγραφέας
Φωτάκης Κωνσταντίνος Τ.
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

Σκοπός του μικρού αυτού ‘λεξικού’ είναι να παράσχει στον αμύητο Έλληνα αναγνώστη μια αρχική γενική ιδέα για το ρωμαϊκό κόσμο της πρώιμης αυτοκρατορικής εποχής (ενδεικτική συχνά και της νοοτροπίας των κατοίκων του). Δεν αποσκοπεί με κανένα τρόπο στην πλήρη ή λεπτομερή κάλυψη του αντικειμένου του, αλλά σε μια επιλεκτική και συχνά αποσπασματική παρουσίαση κάποιων αξιοσημείωτων όψεών του, στοχεύοντας ιδεατά να αποτελέσει έναυσμα για μια ενδελεχέστερη ενασχόληση του αναγνώστη με τη ρωμαϊκή ιστορία.

Τάκιτου Χρονικά. Ι-VI. Τιβέριος

Συγγραφέας
Φωτάκης Κωνσταντίνος Τ.
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

Δεν χρειάζεται ίσως να συστήσουμε τον Πόπλιο Κορνήλιο Τάκιτο, που από πολλούς θεωρείται ο μεγαλύτερος Ρωμαίος ιστορικός, ένας από τους σημαντικότερους όλων των αιώνων. Τα Χρονικά, το σπουδαιότερο έργο του, περιγράφουν την ιστορία των άμεσων διαδόχων του Αυγούστου και την εδραίωση του νεοπαγούς αυτοκρατορικού συστήματος, που αυτός είχε ιδρύσει, και αποτελούν την κύρια ιστορική πηγή μας για εκείνη την εποχή. Η βαρύτητά τους γίνεται ακόμη μεγαλύτερη καθώς ο ίδιος ο συγγραφέας ήταν εκ των έσω γνώστης των πραγμάτων, με μια επιτυχή πολιτική σταδιοδρομία που στέφθηκε με ύπατα αξιώματα. Με τη δύναμη μάλιστα του λόγου του και τη διεισδυτικότητα της σκέψης του, ο Τάκιτος έπαιξε κύριο ρόλο, κυρίως μέσα από τα Χρονικά, στη διαμόρφωση της εικόνας που έχουμε σήμερα για τις αρχές της ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στα πρώτα έξι βιβλία των Χρονικών περιγράφεται η διακυβέρνηση του Τιβέριου (14-37 μ.Χ.) και κυριαρχεί η παρουσίαση της προσωπικότητάς του, με την οποία ο Τάκιτος είχε εμμονή. Η παθιασμένη και ...

Τάκιτου Χρονικά. XΙII-XVI. Νέρων

Συγγραφέας
Φωτάκης Κωνσταντίνος Τ.
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

Δεν χρειάζεται ίσως να συστήσουμε τον Πόπλιο Κορνήλιο Τάκιτο, που από πολλούς θεωρείται ο μεγαλύτερος Ρωμαίος ιστορικός, ένας από τους σημαντικότερους όλων των αιώνων. Τα Χρονικά, το σπουδαιότερο έργο του, περιγράφουν την ιστορία των άμεσων διαδόχων του Αυγούστου και την εδραίωση του νεοπαγούς αυτοκρατορικού συστήματος, που αυτός είχε ιδρύσει, και αποτελούν την κύρια ιστορική πηγή μας για εκείνη την εποχή. Η βαρύτητά τους γίνεται ακόμη μεγαλύτερη καθώς ο ίδιος ο συγγραφέας ήταν εκ των έσω γνώστης των πραγμάτων, με μια επιτυχή πολιτική σταδιοδρομία που στέφθηκε με ύπατα αξιώματα. Με τη δύναμη μάλιστα του λόγου του και τη διεισδυτικότητα της σκέψης του, ο Τάκιτος έπαιξε κύριο ρόλο, κυρίως μέσα από τα Χρονικά, στη διαμόρφωση της εικόνας που έχουμε σήμερα για τις αρχές της ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αν στα έξι πρώτα βιβλία των Χρονικών κυριαρχεί η παθιασμένη και λεπτομερής παρουσίαση του χαρακτήρα του Τιβέριου (που θεωρείται η πλέον αξιομνημόνευτη και διεισδυτική απεικόνιση ενός ατόμου σε ...

Τάκιτου Χρονικά. XΙ-XII. Κλαύδιος

Συγγραφέας
Φωτάκης Κωνσταντίνος Τ.
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

Δεν χρειάζεται ίσως να συστήσουμε τον Πόπλιο Κορνήλιο Τάκιτο, που από πολλούς θεωρείται ο μεγαλύτερος Ρωμαίος ιστορικός, ένας από τους σημαντικότερους όλων των αιώνων. Τα Χρονικά, το σπουδαιότερο έργο του, περιγράφουν την ιστορία των άμεσων διαδόχων του Αυγούστου και την εδραίωση του νεοπαγούς αυτοκρατορικού συστήματος, που αυτός είχε ιδρύσει, και αποτελούν την κύρια ιστορική πηγή μας για εκείνη την εποχή. Η βαρύτητά τους γίνεται ακόμη μεγαλύτερη καθώς ο ίδιος ο συγγραφέας ήταν εκ των έσω γνώστης των πραγμάτων, με μια επιτυχή πολιτική σταδιοδρομία που στέφθηκε με ύπατα αξιώματα. Με τη δύναμη μάλιστα του λόγου του και τη διεισδυτικότητα της σκέψης του, ο Τάκιτος έπαιξε κύριο ρόλο, κυρίως μέσα από τα Χρονικά, στη διαμόρφωση της εικόνας που έχουμε σήμερα για τις αρχές της ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αν στα έξι πρώτα βιβλία των Χρονικών κυριαρχεί η παθιασμένη και λεπτομερής παρουσίαση του χαρακτήρα του Τιβέριου (που θεωρείται η πλέον αξιομνημόνευτη και διεισδυτική απεικόνιση ενός ατόμου σε ...