Χρωματίζω τα Φρούτα με Αυτοκόλλητα

Συγγραφέας
Εκδόσεις
Bookstars-Γιωγγαράς

Ζωγραφίστε τα φρούτα και κολλήστε τα αντίστοιχα αυτοκόλλητα. Με ευκολα περιγράμματα, κατάλληλο για παιδικά χεράκια. Για παιδιά από 2 ετών

Χρωματίζω τα Οχήματα με Αυτοκόλλητα

Συγγραφέας
Εκδόσεις
Bookstars-Γιωγγαράς

Ζωγραφίστε τα οχήματα και κολλήστε τα αντίστοιχα αυτοκόλλητα. Με ευκολα περιγράμματα, κατάλληλο για παιδικά χεράκια. Για παιδιά από 3 ετών