(Πως) να Κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, Κείμενα δογματικής ανθρωπολογίας

Συγγραφέας
Κυριακίδης Λάζαρος
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

«Πώς όμως θα τον επικαλεστούν αν δεν τον πιστέψουν; Και πώς θα τον πιστέψουν αν δεν έχουν ακούσει γι’ αυτόν; Και πώς πάλι θ’ ακούσουν γι’ αυτόν αν κάποιος δεν τους τον κηρύξει; Και πώς θα κηρύξουν αν δεν αποσταλούν; Καθώς είναι γραμμένο: «Πόσο ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων την ειρήνη, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά!» (Ρωμ. κεφ. Ι΄). Είναι επείγον να κηρύξουμε το ευαγγέλιο. Ποιο είναι όμως το ευαγγέλιο; Μήπως είναι κάποιο βιβλίο (η Καινή Διαθήκη) ή κάποια (τέσσερα) από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης; Και πώς θα το κηρύξουμε με τρόπο που να ταιριάζει στην Ελλάδα του 21ου αιώνα όταν στην χώρα μας το ευαγγέλιο κηρύττεται μόνον σε κάποιους (και από κάποιους) προτεσταντικούς θύλακες;

Η διδασκαλία του Οσίου Ισαάκ του Σύρου για την προσευχή

Συγγραφέας
Τάτσης Ιωάννης Δ.
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

Ο Όσιος Ισαάκ ο Σύρος είναι ένας από τους μεγάλους ησυχαστές του ορθόδοξου μοναχισμού και οι Ασκητικοί του Λόγοι μελετώνται από την πλειονότητα των ορθοδόξων μοναχών. Αλλά και πολλοί θεολόγοι και πιστοί που ζούνε στον κόσμο μελετούν τον Όσιο Ισαάκ, κυρίως γιατί στη μελέτη του προτρέπουν οι σύγχρονοι όσιοι Γέροντες μεταξύ των οποίων ο Όσιος Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης και ο Γέροντας Ιερώνυμος της Αίγινας. Η διδασκαλία του Αββά Ισαάκ για την προσευχή είναι διάσπαρτη στους ασκητικούς του λόγους. Στο βιβλίο αυτό γίνεται μία μεθοδική προσέγγιση και παρουσίασή της με τρόπο προσιτό όχι μόνο σε θεολόγους μελετητές αλλά και στον απλό αναγνώστη και φίλο του Σύρου Οσίου.

Η ερμηνεία του Ψαλτηρίου από τον Γέροντα Αιμιλιανό τον Σιμωνοπετρίτη

Συγγραφέας
Αρβανίτης Γεώργιος Α.
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

Ο γέροντας Αιμιλιανός υπήρξε μια από τις σημαντικότερες μορφές του 21ου αιώνα. Υπήρξε ένας πραγματικός ακούραστος εργάτης του ευαγγελίου. Διαβάζοντας κανείς την ερμηνεία των ψαλμών που πραγματεύεται ό γέροντας, διαπιστώνει πως μέσα σε αυτούς υπάρχει διάχυτη η πνευματικότητα, η ηθική, η πάλη η ελπίδα του ψαλμωδού προς τον Δημιουργό Θεό. Στους περισσότερους ψαλμούς οι ψαλμωδοί ζητούν να δουν τον Θεό ή καλύτερα να τους δει ο Θεός. Αυτός είναι το Φως και η Ζωή. Διακρίνουμε τη λαχτάρα του προφήτη Δαυίδ και των άλλων ποιητών της εποχής, να ενωθούν με τον Κύριο . Κράζουν στον Θεό με λαχτάρα, με προσμονή. Όλη τους η ζωή είναι ο ίδιος ο Θεός. Ζουν για να τον υπηρετούν ως ταπεινοί δούλοι του οι οποίοι, αν και πολλές φορές υποκύπτουν σε αμαρτήματα, ζητούν τη συγχώρεση.

Δογματική Ανθρωπολογία - ο Χριστός Σήμερα. Μια μελέτη για τη μοναξιά, την εγκατάλειψη και τις Δογματικές Γλώσσες

Συγγραφέας
Κυριακίδης Λάζαρος
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

Σε μια χώρα στην οποία κανείς δεν επικαλείται και δεν λατρεύει τον Χριστό με καταδηλωτικό αλλά μόνον με συνυποδηλωτικό τρόπο, αντικαθιστώντας τον με ονόματα που συνεκδοχικά (και εντέλει μετωνυμικά ή μεταφορικά) σχετίζονται μαζί του, σε μια χώρα στην οποία η αλλοτρίωση και πραγμοποίηση του προσώπου του εμφανίζει την εκκλησία στη θέση του, ως σώζουσα, και όχι ως σωζόμενη όπως θα ήταν το αναμενόμενο, σε μια χώρα στην οποία όλοι είναι χριστιανοί και κανένας δεν είναι, και αντίστροφα, κανείς δεν είναι χριστιανός και όλοι είναι, αναδεικνύεται ως επείγουσα η ανάγκη να ξαναδούμε το ζήτημα των δογμάτων ή των κομμάτων με έναν τρόπο διαφορετικό από εκείνον με τον οποίον το είδαμε ως τώρα.