Δογματική Ανθρωπολογία - ο Χριστός Σήμερα. Μια μελέτη για τη μοναξιά, την εγκατάλειψη και τις Δογματικές Γλώσσες

Συγγραφέας
Κυριακίδης Λάζαρος
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

Σε μια χώρα στην οποία κανείς δεν επικαλείται και δεν λατρεύει τον Χριστό με καταδηλωτικό αλλά μόνον με συνυποδηλωτικό τρόπο, αντικαθιστώντας τον με ονόματα που συνεκδοχικά (και εντέλει μετωνυμικά ή μεταφορικά) σχετίζονται μαζί του, σε μια χώρα στην οποία η αλλοτρίωση και πραγμοποίηση του προσώπου του εμφανίζει την εκκλησία στη θέση του, ως σώζουσα, και όχι ως σωζόμενη όπως θα ήταν το αναμενόμενο, σε μια χώρα στην οποία όλοι είναι χριστιανοί και κανένας δεν είναι, και αντίστροφα, κανείς δεν είναι χριστιανός και όλοι είναι, αναδεικνύεται ως επείγουσα η ανάγκη να ξαναδούμε το ζήτημα των δογμάτων ή των κομμάτων με έναν τρόπο διαφορετικό από εκείνον με τον οποίον το είδαμε ως τώρα.

Κάθετος Πνευματικός Κύκλος

Συγγραφέας
Μυστακίδης Κώστας
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

(οδοιπορικό σοφίας του ανθρώπου) …Η Αθηνά, η θεά της σοφίας, κτυπά με το ραβδί της τον βράχο της Ακροπόλεως και αναβλύζουν καρποί ειρήνης. Πίσω από την "σοφή και ειρηνική" της επιλογή, υπάρχει κάτι βαθύτερο. Η εξωτερική σοφία επισκέπτεται κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, κραδαίνει τα αισθητήρια, την κεφαλή του, την ακρόπολη και του προτρέπει να φέρει καρπούς ειρήνης, για να χαρακτηριστεί και αυτός σοφός. Για να αναβλύσει όμως καρπούς, αυτή η γη, αυτή η κεφαλή, πρέπει να γίνει κάποια γόνιμη εσωτερική διεργασία. …Εσωτερικά ο θόλος του βράχου του σπηλαίου της Αποκαλύψεως στην Πάτμο, το εσωτερικό της κεφαλής του ανθρώπου, σχίζεται στα τρία με την επίσκεψη του Τριαδικού Θεού. Η άνωθεν σοφία "..πρώτον μεν αγνή εστίν, έπειτα ειρηνική, επιεικής, ευπειθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος, καρπός δε της δικαιοσύνης εν ειρήνη σπείρεται τοις ποιούσιν ειρήνην.." (Ιακώβου γ'17). …Εδώ εντοπίζεται το σημείο επαφής ελληνικής και ορθόδοξης σοφίας. Η συνέχεια του εξωτερικού κραδα...

Οδοδείκτες Ελληνορθόδοξης Παιδείας

Συγγραφέας
Μυστακίδης Κώστας
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

Μετά από πολλά πειράματα στην εκπαίδευση των ελληνοπαίδων και διολίσθηση σε άλλες στοχεύσεις, κοσμικές, δευτερεύουσες, δυτικοποιημένες (προσανατολίζοντας μας, στην αυτοχειρία και δύση του φωτός μας), βλέποντας το σώμα, να είναι προσανατολισμένο προς τα ΠΝΕΥΜΑΤΙΚά, με την φωτεινή νεφέλη να το επισκιάζει, είναι καιρός να επανατοποθετηθούμε αναλύοντας τις αλφαβήτες (ελληνικής και ορθόδοξης) που σαν βάση θα εκτοξεύσουν σε ύψη ορθής δημιουργικότητας τους νέους μας. όσους θέλουν να ανταποκριθούν στην κλίση και κλήση ευλογίας του Κυρίου μας. ΓΙΑ όσους η έννοια του ελληνορθόδοξου φωτός δεν είναι λόγια για να λέγονται, αλλά ΑΞΙΑ να βιώνεται και να παραδίδεται από γενεά σε γενεά…