Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες

Συγγραφέας
Κιούση Σεραφούλα Π.
Εκδόσεις
Bookstars-Free Publishing

«Η ελπίδα είναι η αρχή των σχεδίων. Δίνει στους ανθρώπους έναν προορισμό, μια αίσθηση κατεύθυνσης για να φθάσουν εκεί και την ενέργεια για να ξεκινήσουν. Διευρύνει τις ευαισθησίες. Δίνει αξία στα συναισθήματα όπως και στα γεγονότα» (Νόρμαν Κούζινς, 1970).